Een verzameling van 32979 Instagram-foto's van in en rond Antwerpen, mooiste stad van de wereld. Zelf aanvullen kan door #instantwerpen aan je Instagram-foto toe te voegen.

Hoe foto's toegelaten worden

Foto's worden toegelaten op Instantwerpen volgens deze vuistregels:

  • De foto moet relevant zijn voor en aan de stad Antwerpen
  • De plaats moet publiek toegankelijk zijn
  • De foto mag één of meerdere personen in beeld brengen, zolang het maar past in het kader van de twee vorige regels
  • De foto mogen niet louter een commercieel doel hebben
  • Foto's moeten de volledige breedte en hoogte van het fotokader innemen
  • Te opvallende toegevoegde kaders of teksten zijn niet toegelaten
  • Vulgaire of aanstootgevende foto's zijn hier niet op hun plaats

Al de foto's die niet voldoen aan deze regels, volgens de beoordeling van Instantwerpen, zullen worden geweigerd of verwijderd. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.


Intellectueel eigendom

De foto's blijven intellectueel eigendom van de fotograaf, maar kunnen (steeds met vermelding of - indien dat niet mogelijk is - met toestemming van de fotograaf) ook op andere plaatsen (al dan niet voor commerciële doeleinden) gebruikt worden. Indien u de fotograaf bent van een foto die op Instantwerpen te zien is en u wenst deze verwijderen, kan u hiervoor contact opnemen. Bent u zelf te zien op een foto en u heeft daar geen toestemming voor gegeven of wenst dat deze foto verwijderd wordt, dan kan u ook daar een verzoek voor indienen.


Contact

Contact opnemen kan via e-mail, op dit adres. Indien het over een specifieke foto gaat,klik dan op het vlaggetje van de desbetreffende foto. Merk op dat Instantwerpen enkel foto's kan weghalen op deze website, maar nooit de originele foto's op Instagram. Voor dat laatste kan u rechtstreeks contact opnemen met Instagram.

Initiatief van Jimmy Cappaert. Niet verbonden met de Stad Antwerpen.